Dự báo thời tiết Huyện Tủa Chùa - Điện Biên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:55 pm

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

Gió
1.17 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:52 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:51 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:50 pm

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:49 pm

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:48 pm

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:47 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:46 pm

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:45 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:45 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:44 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:43 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:42 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:41 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:41 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:40 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

54%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tủa Chùa - Điện Biên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tủa Chùa - Điện Biên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tủa Chùa

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:58/17:56

Thấp/Cao

21°

/

30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.23 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:58 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tủa Chùa