Dự báo thời tiết Huyện Tủa Chùa - Điện Biên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 6:00 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:01 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:02 pm

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:02 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:03 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

16°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:03 pm

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

31°/18°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:04 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:04 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:05 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:05 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tủa Chùa - Điện Biên 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tủa Chùa - Điện Biên 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tủa Chùa

bầu trời quang đãng

16°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°

Bình minh/Hoàng hôn

06:43/18:00

Thấp/Cao

16°

/

32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.86 km/h

Điểm ngưng

10°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:43 am
6:00 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tủa Chùa