Thời tiết Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

26%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

27%

T2 22/04
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.44

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.33 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.6

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.7

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.19 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.29

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

18%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.52

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.94

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.89

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.53

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

16%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

25%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.16

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
0.03 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.03

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

15%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.72

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

14%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.56

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.23

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

21%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

16°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

6.32 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé trong 12h tới

Thời tiết Xã Mường Toong

mây rải rác

30°

mây rải rác

Cảm giác như 28°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

41°

Độ ẩm

26%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Mường Toong