Thời tiết Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé

mây đen u ám

31.5°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
Nhiệt độ tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
Thấp/Cao

23.5°

/

31.7°

Độ ẩm tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
Độ ẩm

76.4%

Tầm nhìn tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
Điểm ngưng

26.5°

Tia UV tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
UV

5.28

Nhiệt độ Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
30.8° / 38.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
24.3° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
24.9° / 25.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé
27.9° / 31.2°

Thời tiết Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé theo giờ

1:00 pm

31.2° / 39°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.3° / 38.3°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.8° / 38.6°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.5° / 37.8°

weather

dewpoint 83 %

mưa vừa

5:00 pm

28.4° / 35.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa vừa

6:00 pm

27.2° / 31.3°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.4° / 26.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.5° / 26.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.9° / 26.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

25° / 25.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.1° / 25°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.8° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

3:00 am

24.9° / 26°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

4:00 am

24.1° / 25.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

5:00 am

23.9° / 24.6°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

6:00 am

23.9° / 25.4°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

7:00 am

25.6° / 26.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.1° / 34°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.6° / 36.4°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.6° / 37.8°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.6° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32.1° / 38.2°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.5° / 37.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.9° / 37.8°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.7° / 38.8°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.7° / 37.3°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.9° / 31.2°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.2° / 26.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.8° / 26.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.6° / 27°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.5° / 26.3°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.7° / 25.4°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.1° / 25.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.4° / 25.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.9° / 25°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23.6° / 24.5°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24.8° / 25.8°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.7°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27.3° / 30.5°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

29.1° / 34.8°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.8° / 37.2°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

11:00 am

34.1° / 38.4°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

12:00 pm

35.6° / 40°

weather

dewpoint 46 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé những ngày tới

Lượng mưa Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

307.28

NH3

0.56

NO

0.01

NO2

1.48

O3

13.4

PM10

1.71

PM2.5

1.02

SO2

0.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Mường Toong