Thời tiết Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà

mây đen u ám

30.2°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°
Nhiệt độ tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
Thấp/Cao

23.4°

/

30.6°

Độ ẩm tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
Độ ẩm

85.9%

Tầm nhìn tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
Tầm nhìn

6.06 km

Gió tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
Gió

1.2 km/h

Điểm ngưng tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
Điểm ngưng

27.9°

Tia UV tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
UV

3.45

Nhiệt độ Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
29.1° / 37.8°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
24.3° / 26.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
24.7° / 25°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà
28.5° / 33.5°

Thời tiết Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà theo giờ

2:00 pm

30.2° / 37.3°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.2° / 37.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 pm

29.9° / 37°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.9° / 36.5°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

6:00 pm

28.7° / 33.4°

weather

dewpoint 90 %

mưa vừa

7:00 pm

26.8° / 26.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.7° / 26.4°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.4° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 26.6°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

11:00 pm

25.4° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.4° / 25.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 am

24.2° / 25.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

2:00 am

24.4° / 25.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

3:00 am

24.7° / 25.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

4:00 am

24.3° / 25.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

5:00 am

23.5° / 24°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

6:00 am

23.5° / 26°

weather

dewpoint 100 %

mưa vừa

7:00 am

26° / 26.8°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.2° / 26.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.6° / 34°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 am

30.5° / 36.2°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.3° / 37.4°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 37.9°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

32° / 39°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 37.4°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.5° / 37.7°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.3° / 38.6°

weather

dewpoint 73 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.2° / 37°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.8° / 31.9°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.7° / 26.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

26.1° / 26.1°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.4° / 26.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

24.1° / 25.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.8° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

1:00 am

24° / 25.8°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24.7° / 25.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

23.9° / 24.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23.4° / 24.6°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

24.9° / 25.7°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

25.5° / 26.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

8:00 am

27.8° / 30.5°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

10:00 am

32.4° / 37.2°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

11:00 am

34.9° / 38.8°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

12:00 pm

35.2° / 39.1°

weather

dewpoint 46 %

mây cụm

1:00 pm

32.4° / 37.8°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

Dự báo thời tiết Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.66 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.99 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

99%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà những ngày tới

Lượng mưa Xã Xá Tổng - Huyện Mường Chà những ngày tới