Dự báo thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:22 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:22 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:23 pm

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

20%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:23 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

22%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:23 pm

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

17%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:24 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:24 pm

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:24 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

22°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:25 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:25 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:25 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

17%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:25 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

14%

temperature
Ngày/đêm

35°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:26 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

19%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:26 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:27 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:27 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:27 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:28 pm

Gió
1.51 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:28 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:28 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:29 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:29 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:29 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:30 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:30 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

26%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:31 pm

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:31 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:31 pm

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:32 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:32 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Chà - Điện Biên 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường Chà - Điện Biên 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Chà

bầu trời quang đãng

20°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

06:00/18:22

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.82 km/h

Điểm ngưng

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:00 am
6:22 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Chà