Dự báo thời tiết Huyện Mường Chà - Điện Biên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:55 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:52 pm

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:51 pm

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:50 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:49 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:48 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:47 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:46 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:45 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:45 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:44 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:43 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 5:42 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:41 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 5:41 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:40 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 5:39 pm

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Chà - Điện Biên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường Chà - Điện Biên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Chà

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/17:55

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.27 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

9.33

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Chà