Dự báo thời tiết Huyện Mường Ảng - Điện Biên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:02 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:01 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:00 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:59 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:58 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:57 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 5:56 pm

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:55 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:54 pm

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:53 pm

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 5:52 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:52 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:51 pm

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 5:50 pm

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:49 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:48 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 5:47 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:46 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:45 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 5:45 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

70%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mường Ảng - Điện Biên 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Mường Ảng - Điện Biên 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Mường Ảng

mây thưa

31°

mây thưa

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:02

Thấp/Cao

21°

/

34°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

7.1

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:02 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Mường Ảng