Dự báo thời tiết Xã Noọng Hẹt - Huyện Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.8°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  9.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.6%
 • Lượng mưa
  11.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.3°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 30/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.5%
 • Lượng mưa
  1.22 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 31/05
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  23.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/25.8°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.28 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 01/06
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94%
 • Lượng mưa
  15.61 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.4°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/24.7°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  1.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Noọng Hẹt - Huyện Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Xã Noọng Hẹt - Huyện Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Xã Noọng Hẹt

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

5.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Xã Noọng Hẹt