Thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.8

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.74

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1017 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.3

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.11

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.44

dew_point
Điểm ngưng

15°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.87

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.32

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

72%

CN 03/03
Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

11°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.08

dew_point
Điểm ngưng

13°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.68

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.06

dew_point
Điểm ngưng

14°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.18

dew_point
Điểm ngưng

12°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.55

dew_point
Điểm ngưng

10°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.12

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.23

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.73 km/h
Độ ẩm

20%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

Gió
3.43 km/h
Độ ẩm

22%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

27%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.74 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.01 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

43%

T2 04/03
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.39

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.66

dew_point
Điểm ngưng

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Huyện Điện Biên Đông

mây rải rác

22°

mây rải rác

Cảm giác như 22°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

30°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1018 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/h

Điểm ngưng

13°

UV

3.8

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên Đông