Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.9°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  3.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:44/17:59
T2 06/02
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.1%
 • Lượng mưa
  0.41 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/20.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  18.9°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:43/18:00
T3 07/02
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.4°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.9°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.15 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:43/18:00
T4 08/02
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  14.5°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  14.3°/22.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:42/18:01
T5 09/02
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  13.6°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/19.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  13.3°/22.3°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:42/18:02

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Điện Biên Đông

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:44/17:59

Thấp/Cao

17°

/

30°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên Đông