Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.4°/28.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  5.18 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/20.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.4°/22°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  1.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.3°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.4%
 • Lượng mưa
  1.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/20°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/22.5°
 • pressure
  Áp suất
  1015 hPa
 • wind
  Gió
  1.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
bầu trời quang đãng
29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.7°/29.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/20.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.1°/23°
 • pressure
  Áp suất
  1014 hPa
 • wind
  Gió
  2.07 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  17.3°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  17.6°/21.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 16/12
bầu trời quang đãng
30°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  16.1°/30.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/19°
 • temperature
  Sáng/Tối
  16°/21.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Điện Biên Đông

bầu trời quang đãng

19°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

28°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên Đông