Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

16°/15°

temperature
Sáng/tối

15°/17°

áp suất
Áp suất

1020 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

15°/23°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.85 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
4.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

15%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
3.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Điện Biên Đông

mây rải rác

25°

mây rải rác

Cảm giác như 25°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

13°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

49%

áp suất

Áp suất

1017 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.65 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

13°

uv

UV

6.74

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên Đông