Dự báo thời tiết Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:01 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
1.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:02 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

24°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:38 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
2.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

24°/17°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

17°/14°

temperature
Sáng/tối

16°/16°

áp suất
Áp suất

1019 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:37 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
3.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/17°

temperature
Sáng/tối

13°/20°

áp suất
Áp suất

1015 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:36 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Điện Biên Đông - Điện Biên 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Điện Biên Đông

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:44/17:59

nhiệt độ

Thấp/Cao

17°

/

32°

độ ẩm

Độ ẩm

61%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.16 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

15°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Điện Biên Đông