Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.64

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.93

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.29 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.76

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.94 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.63 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

93%

CN 19/05
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.338 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

6.641 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.4

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.37

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.758 km

UV

10.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.72 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.06

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.03 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.8

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.745 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.302 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.142 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.75 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

99%

T2 20/05
Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.14 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.35 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.09

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.48

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.04

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Phủ - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Điện Biên Phủ

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

11.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên Phủ