Thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

99%

T7 10/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.51 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.37 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
0.31 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.87

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.26

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.57

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.05

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.68

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.75

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.098 km

UV

11.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

8.874 km

UV

6.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

7.029 km

UV

4.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.874 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

9.306 km

UV

1.17

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.78 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.73 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.57 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.03 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.26 km/h
Độ ẩm

99%

CN 11/06
Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.46 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.56 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.15

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.1

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.41 km/h
Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.29

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.34 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.02

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.59 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.59

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.74

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.88

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.27 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.12 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.2 km/h
Độ ẩm

91%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Phủ - Điện Biên trong 12h tới

Thời tiết Điện Biên Phủ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:25/18:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:25 am
6:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên Phủ