Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ - Điện Biên 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:44 am / 5:59 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 6:00 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:43 am / 6:00 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:01 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/20°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:42 am / 6:02 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:02 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

17°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:41 am / 6:03 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/17°

temperature
Sáng/tối

16°/19°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:03 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:40 am / 6:04 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

16°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:39 am / 6:04 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

29%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên Phủ - Điện Biên 10 ngày tới

Lượng mưa Điện Biên Phủ - Điện Biên 10 ngày tới

Thời tiết Điện Biên Phủ

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

06:44/17:59

Thấp/Cao

17°

/

30°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.26 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên Phủ