Dự báo thời tiết Điện Biên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:19 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

24%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 6:20 pm

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 6:20 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:06 am / 6:20 pm

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:05 am / 6:20 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:04 am / 6:21 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:03 am / 6:21 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:02 am / 6:21 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

20°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:01 am / 6:22 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

6:00 am / 6:22 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:22 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:23 pm

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:23 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

23%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:23 pm

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:24 pm

Gió
4.01 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:24 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:24 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

25%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:25 pm

Gió
2.87 km/h
Độ ẩm

21%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:25 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

19%

temperature
Ngày/đêm

37°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:25 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

17%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên 20 ngày tới


Lượng mưa Điện Biên 20 ngày tới

Thời tiết Điện Biên

mây rải rác

36°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

06:08/18:19

Thấp/Cao

21°

/

36°

Độ ẩm

17%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.75 km/h

Điểm ngưng

UV

2.54

Bình minh / Hoàng hôn

6:08 am
6:19 pm

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên