Dự báo thời tiết Điện Biên 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

29°/15°

temperature
Sáng/tối

18°/17°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

17°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

21°/16°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

14°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

16°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

17°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

15°/12°

temperature
Sáng/tối

11°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

20°/11°

temperature
Sáng/tối

10°/16°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

21°/9°

temperature
Sáng/tối

9°/14°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

19°/8°

temperature
Sáng/tối

8°/14°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

19°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/14°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

19°/9°

temperature
Sáng/tối

7°/14°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

19°/10°

temperature
Sáng/tối

7°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

19°/13°

temperature
Sáng/tối

8°/15°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

18°/13°

temperature
Sáng/tối

12°/16°

Áp suất

1021 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

19°/14°

temperature
Sáng/tối

12°/17°

Áp suất

1022 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

21°/12°

temperature
Sáng/tối

13°/17°

Áp suất

1020 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Điện Biên 20 ngày tới


Lượng mưa Điện Biên 20 ngày tới

Thời tiết Điện Biên

bầu trời quang đãng

19°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

19°

/

28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.6 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Điện Biên