Đảm bảo nguồn nước trong mùa khô 2020

Bộ TNMT vừa có công văn số 1086/BTNMT-TNN gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc vận hành các hồ chứa thủy điện trong mùa khô đầu năm 2020.

Bộ TNMT cho biết: Sau khi nghiên cứu kiến nghị của EVN và trên cơ sở hiện trạng nguồn nước các hồ chứa, diễn biến khí tượng, thủy văn, số liệu vận hành các hồ chứa, các quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông Hồng, Mã, Cả, Sê San, Vu Gia – Thu Bồn và Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Bộ TNMT thấy rằng cần chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước và bảo đảm an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh cũng như bảo đảm an ninh năng lượng trong thời gian còn lại của mùa cạn (từ 3 đến 6 tháng tùy từng lưu vực).

Đặc biệt là trước hiện trạng nguồn nước nhiều hồ chứa đang thiếu hụt và diễn biến phức tạp của khí tượng thủy văn như hiện nay thì việc xem xét điều chỉnh giảm lưu lượng xả các tháng đầu mùa cạn để dự trữ nước phục vụ cho các tháng cao điểm vào mùa khô 2020 là cần thiết.

Để bảo đảm việc điều chỉnh lưu lượng các hồ chứa không ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng nước của các địa phương ở phía hạ du và phù hợp với hiện trạng nguồn nước các hồ chứa và diễn biến dòng chảy trên các lưu vực sông, Bộ TNMT có ý kiến cụ thể đối với phương án kiến nghị vận hành xả nước các hồ chứa các tháng đầu năm 2020 của EVN.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn