Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/26°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.9%
 • Lượng mưa
  5.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:42
T3 26/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.9°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  8.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.8°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  2.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T4 27/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/25°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  10.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.1°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/22.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:40
T5 28/09
mưa vừa
23°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/24.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  14.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.4°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39
T6 29/09
mưa nhẹ
23°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/24.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  9.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  23.3°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy Đức

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:42

Thấp/Cao

20°

/

25°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

6

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Đức