Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
1.99 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
2.46 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy Đức

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:40

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Đức