Dự báo thời tiết Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

Gió
3.18 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Đức - Đắk Nông 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy Đức

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:12

Thấp/Cao

21°

/

26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.31 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:12 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Đức