Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  20.71 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.7°/21.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/26.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  15.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/21.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/23.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  12.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.3°/23.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  3.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.6°/21.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T6 06/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/26.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  10.51 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.7°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Song

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

21°

/

27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Song