Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.09 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
2.76 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

24°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

32°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:59 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:00 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Song

mây thưa

36°

mây thưa

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:58

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.97 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

1.92

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Song