Dự báo thời tiết Huyện Đắk Song - Đắk Nông 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.66 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
1.71 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
1.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk Song - Đắk Nông 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk Song

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

83%

áp suất

Áp suất

1009 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.68 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

3.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk Song