Dự báo thời tiết Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.5%
 • Lượng mưa
  4.35 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.7°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T2 02/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.9°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  12.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/21.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/23.1°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.05 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  9.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/23.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T4 04/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.6°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  12.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.9°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/24.3°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  8.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.4°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk R'Lấp

mưa nhẹ

21°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk R'Lấp