Dự báo thời tiết Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:58 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

29°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 5:59 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:00 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

41%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Đắk R'Lấp

mây rải rác

24°

mây rải rác

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:58

Thấp/Cao

22°

/

37°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.22 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

0.85

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đắk R'Lấp