Dự báo thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/35.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  15.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/23.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  3.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
24°

mưa vừa

Cảm giác như 25°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/27.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  12.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.6°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  17.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.6°/24.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.7°/30.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  16.55 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  5.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Nghĩa - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Gia Nghĩa - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Gia Nghĩa

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Gia Nghĩa