Dự báo thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông 5 ngày tới

Hiện tại
bầu trời quang đãng
32°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.4°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  1.8%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/35.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:50/17:58
T5 23/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.4%
 • Lượng mưa
  0.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/31.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:58
T6 24/03
mây cụm
34°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.8°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.7%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:58
T7 25/03
mây rải rác
34°

mây rải rác

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.1°/24.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/37.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
CN 26/03
bầu trời quang đãng
33°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  18.3°/37°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19°/36.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Nghĩa - Đắk Nông 5 ngày tới

Lượng mưa Gia Nghĩa - Đắk Nông 5 ngày tới

Thời tiết Gia Nghĩa

bầu trời quang đãng

27°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:58

Thấp/Cao

21°

/

37°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.94 km/h

Điểm ngưng

16°

UV

2.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Gia Nghĩa