Dự báo thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:27 pm

Gió
2.59 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:27 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

22°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:26 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:26 pm

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:25 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:25 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:24 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:24 pm

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:23 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:23 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:22 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:22 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:22 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:21 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:21 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Nghĩa - Đắk Nông 30 ngày tới


Lượng mưa Gia Nghĩa - Đắk Nông 30 ngày tới

Thời tiết Gia Nghĩa

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

20°

/

26°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

7.777 km

wind

Gió

0.72 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

11.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Gia Nghĩa