Dự báo thời tiết Gia Nghĩa - Đắk Nông 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.96 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
3.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Gia Nghĩa - Đắk Nông 15 ngày tới

Lượng mưa Gia Nghĩa - Đắk Nông 15 ngày tới

Thời tiết Gia Nghĩa

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

82%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.66 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

8.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Gia Nghĩa