Dự báo thời tiết Đắk Nông 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.57 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
0.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
1.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
2.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
1.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
1.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
1.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
1.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
2.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đắk Nông 15 ngày tới

Lượng mưa Đắk Nông 15 ngày tới

Thời tiết Đắk Nông

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 22°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

99%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.78 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

21°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đắk Nông