Dự báo thời tiết Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
2 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

89%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã Buôn Hồ - Đắk Lắk 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã Buôn Hồ

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:40

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.07 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

2.32

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Buôn Hồ