Dự báo thời tiết Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mây thưa
36°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.5°/38.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.7%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.5°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/36.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
CN 26/03
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.2°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.5%
 • Lượng mưa
  0.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/22.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T2 27/03
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  19.7°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  36%
 • Lượng mưa
  1.12 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  19.9°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T3 28/03
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.9%
 • Lượng mưa
  0.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.8°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  4.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58
T4 29/03
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.8°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  15.7%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/21.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/33.1°
 • pressure
  Áp suất
  1013 hPa
 • wind
  Gió
  3.83 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:45/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Pắc

bầu trời quang đãng

38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:58

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

21%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.29 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

8.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Pắc