Dự báo thời tiết Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
2.53 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

95%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.38 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:21 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:22 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Pắc - Đắk Lắk 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Pắc

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

8.255 km

wind

Gió

2.28 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

2.29

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Pắc