Dự báo thời tiết Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  5.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.3°/22.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/28.1°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.8%
 • Lượng mưa
  3.45 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/23.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.7 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  75.4%
 • Lượng mưa
  1.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/23.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.2%
 • Lượng mưa
  4.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/23.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.92 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.9%
 • Lượng mưa
  10.57 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.5°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Năng

mây đen u ám

22°

mây đen u ám

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

35°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Năng