Dự báo thời tiết Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

28°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
1.07 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

33°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Năng

bầu trời quang đãng

38°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:58

Thấp/Cao

20°

/

38°

Độ ẩm

21%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.29 km/h

Điểm ngưng

12°

UV

8.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Năng