Dự báo thời tiết Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:08 pm

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:09 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:10 pm

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

24°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:20 am / 6:11 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Năng - Đắk Lắk 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Năng

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

Thấp/Cao

21°

/

29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

3.476 km

wind

Gió

0.43 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0.17

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Năng