Thời tiết Huyện Krông Bông - Đắk Lắk theo giờ

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.48

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.51

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

9.415 km

UV

1.99

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.4 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.435 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

6.12 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

5.716 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.058 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.67 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

98%

T2 29/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.68 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.22 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.1 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.08 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.71

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.87

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.87

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.88

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.88

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.288 km

UV

4.15

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

7.176 km

UV

1.84

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.873 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

7.183 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

8.698 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

9.023 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.52 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

96%

T3 30/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.36 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.58 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.7 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.14

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.18 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.22

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.33

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.57

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.85

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.43

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.09

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Bông - Đắk Lắk trong 12h tới

Thời tiết Huyện Krông Bông

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:20/18:08

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

28°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

7.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:20 am
6:08 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Bông