Dự báo thời tiết Huyện Krông Bông - Đắk Lắk 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

26°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/24°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.64 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

31°/21°

temperature
Sáng/tối

19°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

30°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

34%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Krông Bông - Đắk Lắk 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Krông Bông - Đắk Lắk 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Krông Bông

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

20°

/

30°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1016 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.93 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

6.12

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Krông Bông