Dự báo thời tiết Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.67 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

29°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
3 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:59 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:59 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

32°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:59 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

32°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

20°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:59 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

30°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:59 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

33°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/24°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:59 pm

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

30°/20°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:59 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

32%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ea H'leo

mây đen u ám

19°

mây đen u ám

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:45/17:58

Thấp/Cao

19°

/

35°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.58 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:45 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ea H'leo