Dự báo thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.8°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  14.73 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.6°/22.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/28.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  19.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/24.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  9.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/22.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/28.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.2°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  11.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.5°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 24/05
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  76.6%
 • Lượng mưa
  3.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.9°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  1.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư M'gar

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

36°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư M'gar