Dự báo thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.6%
 • Lượng mưa
  1.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/22.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.4°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:58
T2 03/04
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20°/35.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  4.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/21°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.3°/24°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:42/17:58
T3 04/04
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.4°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.3%
 • Lượng mưa
  4.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35°/22°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/26.4°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:58
T4 05/04
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.7°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.3%
 • Lượng mưa
  7.56 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/21.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.9°/33.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:58
T5 06/04
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/22.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.1°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:40/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư M'gar

mây thưa

20°

mây thưa

Cảm giác như 20°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:58

Thấp/Cao

20°

/

37°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.59 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư M'gar