Dự báo thời tiết Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
1.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
1.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

27°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/23°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
1.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

23°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
0.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.26 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

24°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
1.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
1.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
1.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
1.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
1.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

25°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
1.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
1.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

25°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/22°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
1.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư M'gar

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

27°

độ ẩm

Độ ẩm

95%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.67 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

1.47

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư M'gar