Dự báo thời tiết Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  20.1°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.7%
 • Lượng mưa
  23.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/21.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  20.7°/23.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.2°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  19.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.9°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.67 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.1°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  18.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.1°/22.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/25°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  1.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T5 05/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.3°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  12.94 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/22.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.5°/26.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  1.79 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35
T6 06/10
mưa nhẹ
24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 24°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/24.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.2%
 • Lượng mưa
  2.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  24.3°/22.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.4°/23.9°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  1.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:34

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư Kuin

mây đen u ám

21°

mây đen u ám

Cảm giác như 22°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

20°

/

27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Kuin