Dự báo thời tiết Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/23°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/21°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

27°/21°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/23°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/22°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

24°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/21°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.15 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

21°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.44 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

20°/18°

temperature
Sáng/tối

19°/19°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

20°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.12 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

23°/19°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

22°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

22°/17°

temperature
Sáng/tối

18°/20°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

17°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

28°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/19°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

28°/20°

temperature
Sáng/tối

18°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

27°/19°

temperature
Sáng/tối

19°/22°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

26°/18°

temperature
Sáng/tối

18°/21°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

53%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Cư Kuin - Đắk Lắk 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Cư Kuin

mây cụm

21°

mây cụm

Cảm giác như 21°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

17°

/

30°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.06 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Cư Kuin