Dự báo thời tiết Quận Sơn Trà - Đà Nẵng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:41 pm

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
5.89 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
4.02 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
2.26 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

Gió
3.39 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:31 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
7.94 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:30 pm

Gió
8.63 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:29 pm

Gió
7.68 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:27 pm

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Sơn Trà - Đà Nẵng 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Sơn Trà - Đà Nẵng 20 ngày tới

Thời tiết Quận Sơn Trà

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:41

Thấp/Cao

24°

/

25°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0.59

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Sơn Trà