Dự báo thời tiết Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
4.87 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
4.22 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:59 pm

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
4.25 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:00 pm

Gió
4.61 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
4.82 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
4.14 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:01 pm

Gió
4.62 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:02 pm

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

60%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 20 ngày tới

Thời tiết Quận Liên Chiểu

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:59

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Liên Chiểu