Dự báo thời tiết Quận Hải Châu - Đà Nẵng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
4.18 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
4.23 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:59 pm

Gió
4.36 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
4.06 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:00 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
5.05 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải Châu - Đà Nẵng 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Hải Châu - Đà Nẵng 20 ngày tới

Thời tiết Quận Hải Châu

bầu trời quang đãng

29°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:58

Thấp/Cao

24°

/

29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.87

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải Châu