Dự báo thời tiết Quận Hải Châu - Đà Nẵng 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:40 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:39 pm

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
1 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:31 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:30 pm

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:29 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

Gió
2.95 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:27 pm

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:26 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:26 pm

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải Châu - Đà Nẵng 20 ngày tới


Lượng mưa Quận Hải Châu - Đà Nẵng 20 ngày tới

Thời tiết Quận Hải Châu

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:40

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:40 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải Châu