Dự báo thời tiết Quận Hải Châu - Đà Nẵng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

sức gió
Gió
2.39 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

sức gió
Gió
3.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

sức gió
Gió
2.29 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:31 pm

sức gió
Gió
1.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
3.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:30 pm

sức gió
Gió
3.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:29 pm

sức gió
Gió
3.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
3.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1012 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:27 pm

sức gió
Gió
3.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1013 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:26 pm

sức gió
Gió
3.19 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải Châu - Đà Nẵng 15 ngày tới

Lượng mưa Quận Hải Châu - Đà Nẵng 15 ngày tới

Thời tiết Quận Hải Châu

mây thưa

29°

mây thưa

Cảm giác như 35°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

25°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải Châu