Dự báo thời tiết Quận Hải Châu - Đà Nẵng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:59 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Quận Hải Châu - Đà Nẵng 10 ngày tới

Lượng mưa Quận Hải Châu - Đà Nẵng 10 ngày tới

Thời tiết Quận Hải Châu

mây thưa

24°

mây thưa

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:59

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Quận Hải Châu