Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:59 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:59 pm

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:59 pm

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:59 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:59 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:00 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:00 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:00 pm

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 6:00 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:00 pm

Gió
3.41 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 6:01 pm

Gió
4.93 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 6:01 pm

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 6:01 pm

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:32 am / 6:01 pm

Gió
4.91 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:01 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:31 am / 6:02 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:30 am / 6:02 pm

Gió
5.26 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:02 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:29 am / 6:02 pm

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:02 pm

Gió
4.37 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:03 pm

Gió
4.79 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:03 pm

Gió
4.48 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:03 pm

Gió
5.03 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:26 am / 6:03 pm

Gió
4.83 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:04 pm

Gió
4.41 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:25 am / 6:04 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:24 am / 6:04 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoàng Sa

mây thưa

25°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:44/17:59

Thấp/Cao

22°

/

26°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

8 km

wind

Gió

0.51 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:44 am
5:59 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Sa