Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.99 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

22°/22°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

áp suất
Áp suất

1014 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/22°

temperature
Sáng/tối

21°/22°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
5.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

21°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.74 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.97 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

21°/20°

temperature
Sáng/tối

19°/20°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
6.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

20°/20°

temperature
Sáng/tối

20°/20°

áp suất
Áp suất

1016 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

19°/19°

temperature
Sáng/tối

20°/19°

áp suất
Áp suất

1017 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoàng Sa

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:15/17:46

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

25°

độ ẩm

Độ ẩm

88%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.06 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:15 am
5:46 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Sa