Dự báo thời tiết Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.12 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.24 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

24°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

Áp suất

1016 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
6.96 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

22°/21°

temperature
Sáng/tối

23°/22°

Áp suất

1018 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
8.29 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

21°/21°

temperature
Sáng/tối

22°/21°

Áp suất

1019 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
7.89 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hoàng Sa - Đà Nẵng 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hoàng Sa

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hoàng Sa