Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:36 pm

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:35 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:34 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:33 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:32 pm

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:31 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:30 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:30 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:29 pm

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:28 pm

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:27 pm

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:26 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:26 pm

Gió
3.45 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:25 pm

Gió
3.93 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:24 pm

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:24 pm

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:23 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:23 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:22 pm

Gió
3.65 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:21 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:21 pm

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:20 pm

Gió
4.39 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:20 pm

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:19 pm

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:19 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:18 pm

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1015 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:18 pm

Gió
4.98 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

25°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1017 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:17 pm

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đà Nẵng 30 ngày tới


Lượng mưa Đà Nẵng 30 ngày tới

Thời tiết Đà Nẵng

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:37/17:36

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:37 am
5:36 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đà Nẵng